FAQ - Často kladené dotazy

Čím se liší GOPALL Pooling Europalet od uzavřeného poolingu?
GOPALL Vás nenutí využívat "speciální", barevné palety, které Vás mohou limitovat v jejich využitelnosti (kvůli pouze částečné akceptovatelnosti u maloobchodníků) Naopak, využijete EUR palety, které již máte. Díky systému GOPALL se nemusíte starat o jejich svozy, kvalitu ani administrativu - to vše zajistí GOPALL za Vás.
Jaká je cena oproti uzavřenému poolingu?
Zhruba poloviční! Většina našich zákazníků má cenu, která se pohybuje okolo 1,50 € za jednu paletu. Konečnou cenu!
Co znamená, že je cena konečná?
Prioritou GOPALL je, aby zákazníci nemuseli na palety myslet. S tím souvisí si přístup cenotvorby, tzn. že na začátku spolupráce se dohodne a smluvně zakotví PAUŠÁLNÍ - KONEČNÁ cena a tou se jen násobí počet palet, které skrz systém GOPALL "protečou". Žádná překvapení!
Jak tedy vypadá fakturace GOPALL?
Velmi jednoduše, v podstatě je to jen rovnice cena x počet zoperovaných palet = celková měsíční útrata. Samozřejmě každému zákazníkovi poskytujeme i detailní rozpis jednotlivých závozů, od kterých je finální cena odvozena.
Jak je možné, že GOPALL cena je tak nízká i když obsahuje i zpětnou dopravu palet?
GOPALL disponuje hustou sítí tzv. GOPALL Pointů - míst skrz které palety protékají, kde se opravují a odkud se maximálně účelně redistribuují. Zpětné závozy palet jsou tak realizovány na velmi krátké vzdálenosti, což představuje podstatnou úsporu.
Některé maloobchodní řetězce nahlížejí na dodané palety velmi přísně a některé z nich neuznávají, což způsobuje velké ztráty. Jak je to v systému GOPALL?
GOPALL platí partnerům za opravy, manipulaci a některé další služby tak, aby nerizikové vady palet napříště nebyly zdrojem ztrát a odpisů. Náklady s tímto spojené jsou obsaženy v ceně zákazníkům, tzn. že dřívější náklady spojené s neuznanými paletami odpadnou.
Co znamená "riziková" vada palety?
Riziková, nebo také kritická, vada palety je taková, která představuje riziko pro zaměstnance GOPALL Pointu ať už při manipulaci nebo při skladování spolu se zbožím. Typicky se jedná o chybějící, nebo kriticky poškozená, spodní prkna palet, špalky - zejména rohové, atp.
Garantuje GOPALL kvalitu palet, které svým zákazníkům vrací?
Ano, samozřejmě. GOPALL je schopen, díky svým strategickým partnerům, zajistit konzistentní, spolehlivé palety, které zákazníci nemusí nijak třídit a samozřejmě ani opravovat. Jsou rovnou použitelné pro další manipulaci.
Po jaké době GOPALL vrátí palety odložené na některém z GOPALL Pointů?
Jakmile se nashromáždí celokamionové množství palet, tedy více než 495, GOPALL zajistí jejich dodání zpět do místa určeného zákazníkem. Jedná se ale o KUMULATIVNÍ princip, tzn. je jedno jestli zákazník 495 palet odložil na jednom nebo více GOPALL Pointů. Díky tomu se průměrná doba vrácení oproti stávajícímu řešení významně zkrátí. Zákazník zároveň potřebuje menší množství palet na stejný počet paletových toků!
Jaká je administrativa spojená se systémem GOPALL?
Minimální! Na začátku spolupráce pro pracovníky zákazníka aktivujeme GOPALL aplikaci - nástroj, ve kterém je možné provést veškeré nezbytné aktivity - zadat avíza, zkontrolovat paletové transakce, stáhnout fakturu. Jinou administrativou GOPALL zákazníky nezatěžuje.