FAQ - Często zadawane pytania

Czym różni się GOPALL Pooling palet od zamkniętego poolingu?
GOPALL nie narzuca używania „specjalnych” kolorów palet, które mogą ograniczać Cię w ich użyteczności (ze względu na jedynie częściową akceptację u sprzedawców detalicznych). Wręcz przeciwnie, użyjesz palet, które już posiadasz. Dzięki systemowi GOPALL nie musisz się martwić o ich odbiór, jakość czy administrację - tym wszystkim zajmie się za Ciebie GOPALL.
Jaka jest cena w porównaniu do zamkniętego poolingu?
Jest to około połowa ceny zamkniętego poolingu! Większość naszych klientów ustaliła cenę, która wynosi około 1,50€ za paletę. Cena ostateczna!
Co to znaczy, że cena jest ostateczna?
Priorytetem GOPALL jest to, aby klienci nie musieli już martwić się paletami. Jest to związane z podejściem do wyceny, tzn. na początku współpracy ustalana jest cena RYCZAŁ‎TOWA - OSTATECZNA zapisana w umowie, którą mnoży się przez liczbę palet „przepływających” przez system GOPALL. Żadnych niespodzianek!
Jak wygląda rozliczenie GOPALL?
Jest bardzo proste, w zasadzie sprowadza się do równania cena x liczba obsługiwanych palet = całkowite miesięczne wydatki. Oczywiście zapewniamy również każdemu klientowi szczegółowy wykaz poszczególnych wysyłek, z którego wyliczana jest ostateczna cena.
Jak to możliwe, że cena GOPALL jest tak niska, nawet jeśli obejmuje również transport powrotny palet?
GOPAL ma gęstą sieć tzw. punktów GOPALL - czyli miejsc, przez które przepływają palety, gdzie są naprawiane i skąd są najefektywniej redystrybuowane. W ten sposób transporty zwrotne palet realizowane są na bardzo krótkie odległości, co gwarantuje znaczną oszczędność.
Niektóre sieci handlowe bardzo rygorystycznie podchodzą do dostarczonych palet i niektórych z nich nie przyjmują, co powoduje ogromne straty. Jak to jest w systemie GOPALL?
GOPALL płaci partnerom za naprawy, przeładunek i niektóre inne usługi, dzięki czemu nie stwarzające ryzyka wady palet nie są źródłem strat i amortyzacji w przyszłości. Koszty z tym związane są wliczone w cenę, którą płaci klient, co oznacza, że znikają koszty generowane w związku z odrzuconymi paletami.
Co oznacza „stwarzająca ryzyko” wada palety?
Stwarzająca ryzyko, lub krytyczna wada palety to taka, która stanowi zagrożenie dla pracowników Punktów GOPALL, niezależnie od tego, czy chodzi o obsługę, czy przechowywanie razem z towarami. Zazwyczaj są to brakujące lub nieodwracalnie uszkodzone deski dolne palet, kłody - zwłaszcza narożne itp.
Czy GOPALL gwarantuje jakość palet, które zwraca swoim klientom?
Tak, oczywiście. Dzięki swoim strategicznym partnerom GOPALL jest w stanie zapewnić spójne, niezawodne palety, których klienci nie muszą sortować i oczywiście naprawiać. Są natychmiast przydatne do dalszej eksploatacji.
Po jakim czasie GOPALL zwróci palety przechowywane w jednym z Punktów GOPALL?
Po zgromadzeniu ponad 495 palet na ciężarówce, GOPALL organizuje ich dostarczenie z powrotem do wyznaczonej lokalizacji klienta. Jest to jednak zasada KUMULACYJNA, tj. nie ma znaczenia, czy klient przechowywał 495 palet w jednym lub kilku Punktach GOPALL. Dzięki temu średni czas zwrotu jest znacznie krótszy w porównaniu do dotychczasowego rozwiązania. Jednocześnie klient potrzebuje mniejszej ilości palet przy tej samej liczbie przepływów palet!
Jaka jest administracja związana z systemem GOPALL?
Minimalna! Na początku współpracy wraz z działem obsługi klienta aktywujemy aplikację GOPALL - narzędzie, w którym możliwe jest przeprowadzenie wszystkich niezbędnych czynności - wprowadzanie awiza, sprawdzanie transakcji paletowych, pobieranie faktur. GOPALL nie obciąża klientów żadną inną formą administracji.